Δικηγορικό γραφείο "Kupenov", Ίδρυση-σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία σε ανταγωνιστικές τιμές!

Το δικηγορικό γραφείο „Kupenov” προσφέρει στους πελάτες του τη νομική υπηρεσία «ίδρυση και καταχώριση εμπορικής εταιρείας στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας», που δίνει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • πρωτίστως,  Εσείς θα έχετε τη δυνατότητα η εταιρεία Σας να λειτουργεί και να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της επιλογής σας, ενώ ταυτόχρονα θα πληρώνετε τους αντίστοιχους φόρους στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, όπου ο  φόρος επί των κερδών είναι μόνο 10 % / δέκα τοις εκατό/. Οι φόροι πληρώνονται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, μια και η ιδρυθείσα από Εσάς εταιρεία θα είναι βουλγαρικό νομικό πρόσωπο. 
 • Η ίδρυση και η καταχώριση της εταιρείας στη Βουλγαρία είναι πολύ πιο φθηνό από την καταχώριση εταιρείας στην Ελλάδα – Εσείς θα πληρώσετε μόνο 500 ευρώ εφάπαξ, τέλος που συμπεριλαμβάνει: τα κρατικά τέλη για την ίδρυση εταιρείας, τα τραπεζικά τέλη, η τιμή της αυτόματης σφραγίδας της εταιρείας και η δικηγορική αμοιβή. Σε περίπτωση, που δεν έχετε διεύθυνση στη Βουλγαρία, στην οποία να καταχωρίσετε την εταιρεία, εμείς Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε την καταχώριση στη δική μας διεύθυνση, με αντίστοιχο τέλος  25 ευρώ τον μήνα. Βουλγαρική διεύθυνση, στην οποία να καταχωρίσετε την εταιρεία είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την ίδρυση εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εμπορικού νόμου. 
 • Το ελάχιστο κεφάλαιο, που πρέπει να καταθέσετε για την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία είναι μόνο 2 (δύο) λέβα. Εμείς, εκ μέρους μας, όμως Σας συμβουλεύουμε να είναι τουλάχιστον 4 ή 6 λέβα, για να μπορέσετε μετά, εάν επιθυμείτε, να πουλήσετε ένα μέρος των μεριδίων Σας σε τρίτο πρόσωπο, να προβείτε στη δράση αυτή χωρίς να χρειάζεται αύξηση του κεφαλαίου, πράγμα που θα χρειαστεί έαν το κεφάλαιο είναι μόνο 2 λέβα.
 • Η λογιστική εξυπηρέτηση της εταιρείας Σας θα είναι στη Βουλγαρία, όπου οι λογιστικές υπηρεσίας κοστίζουν πολύ λιγότερο από αυτές στην Ελληνική δημοκρατία. Το ίδιο ισχύει και για τις νομικές υπηρεσίες. 
 • Εσείς μπορείτε να ιδρύσετε και να καταχωρίσετε την εμπορική εταιρεία Σας στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, χωρίς να αναγκάζεστε να έρχεστε στη χώρα και να κάνετε  έξοδα ταξιδιού. Αυτό μπορεί να γίνει με την παραχώρηση εκ μέρους Σας εξουσιοδότησης και με αποστολή των υπογεγραμμένων αναγκαίων εγγράφων, που εμείς εκ των προτέρων Σας στέλνουμε έτοιμα σε υποδειχθείσα από εσάς ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Από εσάς απαιτείται μόνο τα υπογράψετε και να μας τα στείλετε πίσω. 
 • Τα έγγραφα, που Σας στέλνουμε για υπογραφή είναι δύο κατηγορίες: τα πρώτα; μεν μόνο υπογράφονται από Εσάς, χωρίς να απαιτείται μετάφραση και επικύρωση, ενώ τα άλλα δεν – δηλαδή η εξουσιοδότηση, με την οποία θα καταθέσουμε το κεφάλαιο σε τράπεζα της επιλογής σας και η δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής Σας σαν διαχειριστή της εταιρείας, υπογράφονται ενώπιον συμβολαιογράφου, μετά θέλουν επικύρωση apostille, για να μπορούμε να προβούμε στην επίσημη  επικύρωση τους στη Βουλγαρία. Η διαδικασία με την τοποθέτηση της επικύρωσης apostille μπορείτε να εκτελέσετε μόνοι Σας ή να αναθέσετε σε μεταφραστικό γραφείο στη χώρα Σας. Σε περίπτωση, που βρίσκεστε στη Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη, μπορείτε να βάλετε την υπογραφή Σας ενώπιον του Βούλγαρου πρόξενου και αυτό Σας απελευθερώνει από την υποχρέωση να βάλετε apostille στα έγγραφα. Η εν λόγω διαδικασία τοποθέτησης υπογραφής ενώπιον του Βούλγαρου πρόξενου κοστίζει 15 ευρώ ανά έγγραφο. Τα υπογεγραμμένα έγγραφα μας στέλνετε ταχυδρομικώς και εμείς θα προβούμε και θα κάνουμε επιτυχώς την ίδρυση και την καταχώριση της εταιρείας Σας στη Βουλγαρία. 

Η λογιστική εξυπηρέτηση κυμαίνεται ως εξής:

 1. σε περίπτωση, που μόνο κάνετε καταχώριση εταιρείας, αλλά η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα – περίπου 300 ευρώ ετησίως.
 2. σε περίπτωση, που η εταιρεία έχει δραστηριότητα, αλλά δεν είναι καταχωρημένη  σύμφωνα με τον Νόμο περί του ΦΠΑ – από 30 έως 100 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον όγκο της δραστηριότητας Σας.
 3. σε περίπτωση που η εταιρεία έχει δραστηριότητα και είναι καταχωρημένη σύμφωνα με τον Νόμο περί του ΦΠΑ – από 30 έως 300 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον όγκο της δραστηριότητας Σας. 
 • Η καταχώριση βουλγαρικής εμπορικής εταιρείας γίνεται πολύ γρήγορα – εντός 4 ημερών από την υποβολή των εγγράφων στο Εμπορικό μητρώο.
 • Όπως σας εξηγήσαμε, για να κάνετε καταχώριση εταιρείας στη Βουλγαρία δεν χρειάζεται να έρχεστε ως εδώ, αλλά σε περίπτωση που επιθυμείτε να ταξιδεψετε, εμείς θα οργανώσουμε τη διαδικασία έτσι, που να είστε απασχολημένος μόνο 1-2 ώρες, για να μπορέσετε μετά να επιστρέψετε στην Ελλάδα γρήγορα.

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΙΔΡΎΣΩ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ; 

1. Λόγω του απλούστατου φορολογικού συστήματος. Ο φορολογικός συντελεστής στην Βουλγαρία είναι 10%,ο χαμηλότερος μεταξύ των χωρών - μελών της Ευρωπαικής ένωσης.

2. Λόγω των χαμηλών ημερομησθίων. Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 130(εκατόν τριάντα) euro μηνιαίως, τέσσερις φορές χαμηλότερος από ότι στην Ελλάδα.

3. Λόγω του χαμηλού συντελεστή διαβίωσης. Η Βουλγαρία είναι η φθηνότερη χώρα – μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης σε τρόφιμα,ρουχισμό και ενοίκια.

4. Λόγω της μικρής χιλιομετρικής απόστασης από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης που συνορεύει με την Ελλάδα.

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2007 ετέθη ως στόχος η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η εξασφάλιση ενός διαφανούς και λειτουργικού φορολογικού συστήματος σύμφωνα με κοινοτικό δίκαιο. Με την ανωτέρω μεταρρύθμιση καταργήθηκε η προοδευτική φορολογική κλίμακα στα φυσικά πρόσωπα και αντικαταστάθηκε από ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%, ο οποίος ισχύει και για την φορολόγηση των εταιρειών.

Κυριότεροι φόροι :

φόρος φυσικών προσώπων 10% (flat tax)

εταιρικός φόρος 10% (flat tax)

φόρος μερισμάτων 5%

Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (DDS) 20% και μηδενικός προκειμένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες.

Υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ υπάρχει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κύκλος εργασιών άνω των 50.000 λέβα (€ 25.000)

Ενδοκοινοτικές προμήθειες άνω των 20.000 λέβα (€ 10.000)

Πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των 70.000 λέβα (€ 35.000)

Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο.

Τα Δημοτικά Συμβούλια καθορίζουν, εντός του πλαισίου του νόμου, το ακριβές ύψος των δημοτικών φόρων και τελών :

- Δημοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%

- Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Νόμος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).

ΤΙ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ;  

Ίδρυση της εταιρεία σας, σε οποιαδήποτε περιοχή της Βουλγαρίας που μπορεί να περιλαμβάνει: 

- Οργάνωση του ταξιδιού σας από την Ελλάδα στην Βουλγαρία, καθώς και κάθε σας ταξίδι στον εσωτερικό χώρο της Βουλγαρίας. 

- Γραφειοκρατική διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας. 

- Ενοικίαση του εργασιακού σας χώρου. 

- Εξοπλισμό του εργασιακού σας χώρου. 

- Πρόσληψη του προσωπικού σας. 

- Οργάνωση της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρείας σας, που μπορεί να περιλαμβάνει internet site και έντυπο διαφημιστικό υλικό. 

 - Συμβολή στην αγορά των υπηρεσιακών σας αυτοκινήτων, καθώς και όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπονται γύρω από αυτό. Μπορούμε να ιδρύσουμε την εταιρεία σας στην Βουλγαρία χωρίς απαραίτητα να ταξιδέψετε στην γειτονική μας χώρα.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

Η ίδρυση μιας μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε. ,πραγματοποιείται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

A Σε πρώτη φάση θα πρέπει να μας στείλετε:

1. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή των ταυτοτήτων (όταν πρόκειται για πολυπρόσωπη Ε.Π.Ε.) και από τις δύο πλευρές. 

2. Πιθανό όνομα της εταιρείας σας για να ελέγξουμε εάν είναι ελεύθερο στο Εμπορικό Μητρώο. 

3. Στην περίπτωση πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε. , θα πρέπει να μας γίνει γνωστό το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου καθώς και το όνομα του Διαχειριστή. Διαχειριστές μπορεί να είναι ένας ή όλοι οι μέτοχοι. 

4. Αντικείμενο δραστηριότητας. 

α. Ετοιμασία του φακέλου σας από το Νομικό μας τμήμα στην Βουλγαρική και στην Ελληνική γλώσσα. 

β. Πληρωμή όλων των απαραίτητων Κρατικών Παραβόλων . 

γ. Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού σε λέβα στο όνομα της υπό ίδρυσης εταιρείας, όπου κατατίθεται το κεφάλαιο έναρξης. 

δ. Έκδοση της πρώτης σφραγίδας της εταιρείας σας. 

ε. Έκδοση του πρώτου μπλοκ τιμολογίου της εταιρείας σας. 

στ. Παροχή έδρας στο λογιστικό μας γραφείο εφάπαξ. Μετά την υποβολή του φακέλου σας στο Εμπορικό Μητρώο, σε διάστημα 3 - 4 εργάσιμων ημερών παραλαμβάνουμε την απόφαση ίδρυσης της εταιρείας σας και το Α.Φ.Μ.

Β. Η δεύτερη φάση (μετά την έκδοση της απόφασης) περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

1. Εγγραφή της εταιρείας σας σε καθεστώς Φ.Π.Α. για να αποκτήσει δικαίωμα σε ενδοκοινοτικές και μη συναλλαγές. 

2. Εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο Τελωνείου για έκδοση αριθμού ΕΟRΙ, μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία σας εμπορεύεται με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3. Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σας σε ευρώ με internet banking.

4. Καταβολή της πρώτης μηνιαίας συνδρομής λογιστικής παρακολούθησης της εταιρείας σας.

Η δεύτερη φάση διαρκεί περίπου 15 ημέρες.