Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 Η «έξυπνη» λήψη αποφάσεων, η κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε κάθε σημαντική δράση, η αποτελεσματική υλοποίηση είναι παράγοντες που μπορούν να κάνουν την διαφορά και να οδηγήσουν την αριστοποίηση των οργανωτικών δομών.

 

 Το σημερινό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα, εξελίσσεται συνεχώς. Οι συνθήκες και οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν πολύ συχνά και γρήγορα, το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο, οι καινοτομίες στην ανάπτυξη της τεχνολογίας επιδρούν σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η διαχείριση και ανάπτυξη των στελεχών είναι πλέον κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία και την ανάπτυξη.

 Στην DK Law&Consulting, κατανοούμε πλήρως τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και την σημασία του να μπορεί κάποιος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις αγοράς με την απαιτούμενη ταχύτητα. Θεωρούμε ότι η δουλειά μας είναι να γνωρίζουμε τι απαιτείται σήμερα για τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να ευημερούν και επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, σε τεχνολογίες αιχμής, και σε γνώση ώστε να είμαστε σε θέση, πραγματικά και ουσιαστικά, να βοηθάμε τους πελάτες μας να το πετύχουν.

 Δικηγορικό Γραφείο „Kupenov” παρέχει στους πολύτιμους πελάτες τους μια σειρά χρήσιμων υπηρεσιών συμβούλευσης επιχειρήσεων και παρότρυνσης του εξωτερικού εμπορίου μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.

 Μετά από μακρόχρονη υπηρεσία σαν επιστημονικό συνεργάτη επί οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ελλάδος, δικηγόρος Κούπενοβ δίνει συμβουλεύσεις και πολίτυμες πληροφορίες στους Ελληνες και Βούλγαρους πελάτες του σε διάφορους τομείς, ήτοι:

 Διαθέτουμε βάση δεδομένων στην αγγλική γλώσσα που παρέχει πρόσβαση στα ενημερωμένα στοιχεία των πάνω από 200.000 εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην βουλγαρική επικράτεια. 

 Διοργάνωση B2B συναντήσεων μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. 

 Εκπροσώπηση εταιριών ενώπιον των δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών.

 Παροχή συμβουλών και σύνταξη δικαιολογητικών που προορίζονται για τις δημόσιες υπηρεσίες. 

 Επίσημες γραπτές μεταφράσεις και διερμηνεία.

 Μεσολάβηση στην δημιουργία επαφών μεταξύ βουλγαρικών και ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων.

 Έλεγχος της φορολογικής ενημερότητας εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων.

 Παροχή πληροφορίων σε αγγλική γλώσσα σχετικά με την βουλγαρική νομοθεσία και την εφαρμογή των κανονισμών.

 Ασχολούμαστε συστηματικά με την αγορά και πώληση ακινήτων (διαπραγματεύσεις, εργολαβικές συμβάσεις, leasing, lease-back, εκτιμήσεις ακινήτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις σε ακίνητα).

 Συμβούλευση, συνεργασία και βοήθεια στην επιλογή κατάλληλων έργων επενδύσεων στη χώρα, καθώς και ανάλυση των πιο κατάλληλων μορφών απόκτησης δικαιώματος ιδιοκτησίας ή περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων από αλλοδαπούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης ίδρυσης εμπορικής εταιρείας ή εταιρείας με ιδιαίτερο επενδυτικό στόχο. 

 Τεχνικές γνωμοδοτήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον Νόμο περί της ρύθμισης του εδάφους, τον Νόμο περί της ρύθμισης του εδάφους και των οικισμών, τον Νόμου περί του κτηματολογίου και του μητρώου των ακίνητων περιουσιών, δραστηριότητες σχετικά με το κτηματολόγιο, εκτιμήσεις ακινήτων και γεωργικής γης για υποθήκες, μοιράσματα, πωλήσεις και άλλα. 

 

Δικηγορικό γραφείο