Консултантска дейност

Адвокатска кантора „Купенов” ​предлага на своите клиенти редица полезни услуги по консултиране на фирми и насърчаване на външната търговия между България и Гърция.

 След дългогодишния си опит придобит, като научен сътрудник по икономически и търговски въпроси в Посолството на Р. Гърция в София, адвокат Купенов консултира и предоставя полезна информация на своите гръцки и български клиенти в редица насоки, а именно:

 Предоставяне на база данни на английски език с наименованието, предмета на дейност и контактите на над  200 000 български и гръцки  импортни и експортни компании  от всички браншове на икономиката в Република България и Република Гърция;

 Съдействие и организиране на B2B /бизнес срещи/ между гръцки импортни и експортни компании и български такива във всички браншове на икономиката;

 Съдействие и представителство пред всички гръцки и български държавни и общински административни органи, свързано с дейността на компанията;

 Съвети и оформяне на различни видове документи на български език или гръцки език за пред българските или гръцките държавни и общински административни органи; 

 Осигуряване на заклети преводачи за писмени и устни преводи, включително и при осъществяване на бизнес срещи; 

 Осъществяване на контакт между български експортни компании и некоректни гръцки импортни фирми и евентуално събиране на вземанията по съдебен ред;

 Проверка на обстоятелството дали конкретни български или гръцки фирми се намират в процедура по ликвидация или несъстоятелност, както и размера на техния капитал и проверка на тяхното недвижимо имущество;

 Предоставяне на информация относно цялото българско и гръцко  законодателство (кодекси, закони и наредби) на английски език. 

 Консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел.

 Технически експертизи, Консултации по ЗУТ, ЗТСУ, ЗКИР, Дейности по кадастъра, Оценки на недвижими имоти и земеделска земя за ипотеки, делби, продажби и др. 

 Пълно съдействие при осъществяването на контакт между гръцки фирми износителки и некоректни български импортни компании, проверка на актуалното състояние на фирмата, имуществото на дружеството, управители на фирмата и съдружниците, както и евентуално събиране на вземанията по съдебен ред;