Юридически услуги

 

Адвокатска кантора „Купенов“ осъществява правна защита и съдействие в следните области на правото:

1. Гражданско право 

 Търговско
 Семейно
 Вещно
 Облигационно
 Наследствено
 Трудово

2. Наказателно право
3. Административно право

 

Регистрация на марки