Νομικές Υπηρεσίες

 

Δικηγορικό Γραφείο „Kupenov“ παρέχει νομική συμβούλευση, υπεράσπιση και βοήθεια στους έξεις τομείς του δικαίου:

1. Ιδιωτικού Δικαίου

 Εμπορικό Δίκαιο
 Αστικό Δίκαιο

 Τραπεζικό Δίκαιο
 Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης 
 Πνευματική Ιδιοκτησία
 Εργατικό Δίκαιο

2. Ποινικό Δίκαιο
3. Διοικητικό Δίκαιο

Δικηγορικό γραφείο    Δικηγορικό γραφείο
      
Υιοθεσία απο Βουλγαρία    Υιοθεσία απο Βουλγαρία