Λογιστικές Υπηρεσίες

          Το λογιστικό μας γραφείο είναι μία εταιρεία συμμετοχών, η οποία ιδρύθηκε το 2006. Οι απαρχές της εταιρείας, όμως, εντοπίζονται το 1992, όταν και ιδρύεται η πρώτη εξειδικευμένη εταιρεία παροχής οικονομικών, φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών. Η πολυετής εμπειρία, η ομαδική εργασία και η υψηλή κατάρτιση των στελεχών μας σε διάφορους τομείς, αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.Εχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες, όχι μόνο στη Βουλγαρία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

          Το λογιστικό μας γραφείο αποτελείται από πολύ καλά εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα στελέχη, με υψηλά επαγγελματικά και προσωπικά προσόντα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και εμπειρία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

          Η ομάδα μας στελεχώνεται από τρεις ορκωτούς ελεγκτές, τρεις βοηθούς ελεγκτές, είκοσι λογιστές, τρεις ειδικούς σε θέματα διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων και πολλούς συνεργάτες. Γλώσσες εργασίας είναι η αγγλική, ελληνικη και η ρωσική.

          Κύριος στόχος μας είναι η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών.

          Σας παρέχουμε τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

           Οι κύριοι πελάτες μας δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: ενέργεια, κατασκευές, μεταποίηση, κινηματογράφο, γεωργία, εμπόριο, υπηρεσίες, πληροφορική, ασφάλειες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα

          Στόχος μας είναι να βοηθάμε τους πελάτες μας στην επιλογή των καλύτερων λύσεων και να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας της επιχείρησής τους.

 

Οι τιμές μας

DOCUMENT FLOW

PERSONNEL

AMOUNT IN EURO  (VAT NOT INCLUDED)

AMOUNT IN EURO  (VAT  INCLUDED)

COMPANIES NOT REGISTERED UNDER VAT ACT

COMPANIES REGISTERED UNDER VAT ACT

COMPANIES NOT REGISTERED UNDER VAT ACT

COMPANIES REGISTERED UNDER VAT ACT

 

 

 

 

 

 

START-UP FIRMS

 

 

 

 

 

UP TO 10  UNITS

1 UNIT

30 EUR per month

60 EUR per month

36 EUR

72 EUR

 

 

 

 

 

 

UP TO 20  UNITS

UP TO 3 UNITS

40 EUR per month

80 EUR per month

48 EUR

96 EUR

 

 

 

 

 

 

UP TO 30  UNITS

UP TO 4 UNITS

50 EUR per month

100 EUR per month

60 EUR

120 EUR

 

       

 

SMALL FIRMS

 

 

 

 

 

UP TO 50  UNITS

UP TO 5 UNITS

60 EUR per month

120 -150 EUR

72 EUR

144-180 EUR

 

 

 

 

 

 

UP TO 70  UNITS

UP TO 7 UNITS

75 EUR per month

150 - 200 EUR

90 EUR

180-240 EUR

 

 

 

 

 

 

UP TO 90  UNITS

UP TO 10 UNITS

100 EUR per month

200 - 250 EUR

120 EUR

240-300 EUR

 

 

 

 

 

 

MIDDLE-SIZED FIRMS

 

 

 

 

 

BETWEEN 100-120 UNITS

UP TO 10-15 UNITS

n.a.

250 - 300 EUR

n.a.

300-360 EUR

 

 

 

 

 

 

UP TO 150 UNITS

UP TO 20 UNITS

n.a.

300 - 350 EUR

n.a.

360-420 EUR

 

 

 

 

 

 

CORPORATE FIRMS

 

 

 

 

 

ABOVE 150 UNITS

ABOVE 20 UNITS

n.a.

UPON AGREEMENT

n.a.

UPON AGREEMENT

 

          *For new established company without activity we propose annual fee for elaboration of Annual Financial Statement, Tax Revenue and Statistic Report at amount 300EUR *For the elaboration of the annual Financial Statement, Tax Revenue and Statistic Report the fee shall be determined at amount one monthly subscription fee for accounting services. If the price determinate not on the base of the monthly subscription fee, the fee shall be determinate as hourly rate.