Η Ομάδα

Dimitar Kupenov

Δικηγόρος

   Димитър Купенов - Адвокат

 

 


 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 Πανεπιστημίου της Σόφιας "Αγ. Kliment Ohridski" - Master Degree, 2003

 Σεμινάριο επιμόρφωσης "Επιχειρηματική Νομοθεσία Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής" - (Business Law) Ομιλητής: Καθ. Sheila Hokhoyzer, USA 1999 г.Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:

 “Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης “ Κομοτηνή, Ελλάδα. 2007 г. - Σχολή οικονομικών και νομικών επιστημών.Γλώσσες

 Βουλγαρική , Ελληνική, Αγγλική, Ισπανική και  Ρωσική γλώσσα.Τομείς Δράσης

 Εμπορικό δίκαιο,  Εταιρικό δίκαιο, Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων, Κληρονομικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων κ.α.Επαγγελματική πείρα

 Μέλος του Δικηγορικού συλλόγου της Σόφιας  - 2004.

 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Βουλγαρία

  διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών φορέων με σκοπό την κοινή δραστηριοποίηση.

  Σύνταξη γραπτών γνωμοδοτήσεων επί οικονομικών, εμπορικών και νομικών θεμάτων που υποβλήθηκαν από Έλληνες υπήκοοι ή νομικά πρόσωπα ελληνικών συμφερόντων σχετικά με την εμπορική δραστηριότητά τους στην Βουλγαρία.  

  уΕμπειρία σε υποθέσεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

  Συμμετοχή σε διάφορες συναντήσεις, σεμινάρια και άλλες δημόσιες δραστηριότητες με θέμα  «Η συνεργασία μεταξύ βουλγαρικών και ελληνικών επιχειρήσεων».

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δικηγόρος

 

 

 


 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπηστημίου Κλιμέντ Όχριντσκι στη Σόφια Βουλγαρίας.Αποφοίτησα το έτος 1998.Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:

 Διετής παρακολούθηση μεταπτυχιακού στην Νομική Σχολή Αθηνών με αντικείμενο το Διεθνές Δίκαιο.Γλώσσες

  Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά.Τομείς Δράσης

  Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο.Επαγγελματική πείρα

 Από τον Μάρτιο του έτους 1998 εργάστηκα σε μεγάλη Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα με ευρή φάσμα νομικών υποθέσεων.Παρέμεινα εκεί έως τις αρχές του 2001.Αμέσως ίδρυσα το δικό μου Δικηγορικό γραφείο.Από το έτος 2004 το γραφείο μας έχει αναλάβει και τις νομικές υποθέσεις της εταιρείας ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (θυγατρική της Γερμανικής εταιρείας)

 

 

 

 

Kremena Trifonova

Δικηγόρος

 

 

 


 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 Πανεπιστήμιο της Σόφιας „Άγιος Κλήμις της Αχρίδος” - Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών νομικής  έτος 2003

 Λύκειο “Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος”, πόλη Βελίκο Τάρνοβο 1997Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:

 Σεμινάριο επιμόρφωσης προς την Βουλγαρική επιτροπή του Ελσίνκι  με θέμα:  "Προσφυγή και δίκες στο Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων"Γλώσσες

 Βουλγαρικά, αγγλικάΤομείς δράσης

 Ποινικό δίκαιο, Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, Οικογενειακό δίκαιο,Εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο, Εμπράγματο δίκαιο, Κληρονομικό δίκαιοΆλλες δραστηριότητες 

 Μέλος του Δικηγορικού συλλόγου της Σόφιας  - 2005

 Νομικός στην  εταιρεία “Apis Bulgaria”  - 2005 

 Ομιλητής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος   „Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων” 2007 – 2013, „Φοιτητικές πρακτικές” προς το Υπουργείο παιδείας και επιστημών, Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο - 2013

 

 

 

 

Slavka Burova 

Μηχανολόγος

 

 Εκπαίδευση

 Πανεπιστήμιο αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και γεωδαισίας – πόλη Σόφια Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών γεωδαισίας  έτος 1975 

 Σεμινάριο  επαγγελματικής κατάρτισης εκτιμητών γεωργικής γης,  έτος1997 

 Σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης ακίνητων περιουσιών ,  έτος 1998 

 Μαθηματικό λύκειο πόλη Πάζαρτζικ , 1969  Μεταπτυχιακή ειδίκευση

 Οικονομικό πανεπιστήμιο– πόλη Βάρνα

 Διαχείριση εδαφικών μονάδων 1986 Γλώσσες

 Βουλγαρικά, ρώσικαΣυμμετοχή σε συλλόγους

 Μέλος του Επιμελητηρίου των ανεξάρτητων επιμελητών στη Βουλγαρία  

 Μέλος του Επιμελητηρίου γεωδαισίαςΕπαγγελματική πρακτική

 Ρύθμιση εδάφους και οικισμών, κτηματολόγιο, εκτιμήσεις και άλλαΔραστηριότητες

 Τεχνικές γνωμοδοτήσεις

 Παροχή συμβουλών στους τομείς του Νόμου περί της ρύθμισης του εδάφους,  του Νόμου περί της ρύθμισης του εδάφους και των οικισμών, Νόμου περί του κτηματολογίου και του μητρώου ακίνητων περιουσιών.

 Δραστηριότητες σχετικά με το κτηματολόγιο

 Εκτιμήσεις ακίνητων περιουσιών και γεωργικής γης για υποθήκες, μοιρασμάτων περιουσιών, πωλήσεις και άλλα