Екип

Димитър Купенов

Адвокат

   Димитър Купенов - Адвокат

 

 


 

Образование

 Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Магистър по право 2003 г.

 Академичен курс по Американско бизнес право - лектор: проф. Шийла Хокхойзер, САЩ 1999 г.

 Първа английска езикова гимназия гр. София 1995 г.Следдипломна специализация

 Университет “Демокритио”, гр. Комотини, Р. Гърция - Магистратура по икономически и правни науки 2007 г.

 Езиков курс в Испания, град Мадрид, в международни училища „ Eurocenter” 2002Езици

 Български

 Гръцки

 Английски

 Испански

 РускиОбласти на практика

 Търговско и дружествено право, Европейско дружествено право, Сливания и придобивания, Гражданско право, Трудово и осигурително право, Вещно право, Наследствено право и др.Други дейности

 Член на Софийска адвокатска колегия - 2004;

 Научен сътрудник по икономически и търговски въпроси в Посолството на Р Гърция в гр. София, където придобива опит в следните дейности:

  организиране на съвместни срещи между гръцки и български търговски дружества с еднакъв или сходен предмет на дейност с цел взаимно сътрудничество и сключване на търговски сделки;

  изготвяне на писмени становища – отговори на запитвания на гръцки граждани и фирми по юридически, икономически и търговски въпроси, свързани с осъществявана от тях търговска дейност на територията на Р. България;

  участие в казуси по международно частно право;

  участие в редица срещи, семинари и други обществени дейности, посветени на сътрудничеството между български и гръцки търговски дружества;

 проучване на търговския пазар и изготвяне на икономически доклади за състоянието на икономиката на страната;

  участия в редица срещи на високо равнище между представители на български министерства, търговско-промишлени палати, камари, организации и др.;

  редица участия в търговски изложения.

 

Екатерини Василики

Адвокат

 

 


 

Образование

 Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Магистър по право 1998 г.Следдипломна специализация

  Юридически университет Атина – магистратура по международно правоЕзици

 Български

 Гръцки

 АнглийскиОбласти на практика

 Търговско и дружествено право, Европейско дружествено право, Гражданско право, Трудово и осигурително правоДруги дейности

 Член на Атинска адвокатска колегия

 Работила е в редица големи кантори в Атина.

 От 2001 година работи като самостоятелен адвокат

 

Кремена Трифонова

Адвокат


 

 

 


 

Образование

  Софийски университет „Св. Климент Охридски”-Магистър по право 2003 г.

  Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново 1997Следдипломна специализация

  Квалификационен курс към Българския Хелзински комитет относно водене на дела пред Европейския съд  по правата на човека в Страсбург.Езици

 Български

 АнглийскиОбласти на практика

 Наказателно право,Търговско и дружествено право, Семейно право,Трудово и осигурително право, Вещно право, Наследствено право и др. Други дейности

   Член на Софийска адвокатска колегия - 2005

   Юрисконсулт в “Апис България”  - 2005 

   Лектор по оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, „Студентски практики” към Министерство  на образованието и науката, Европейски социален фонд - 2013

Славка Бурова

Инженер


 

 

 


 

Образование

 Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр.София - Магистър по геодезия  1975  г.

 Квалификационен курс за оценители на земеделска земя 1997 г.

 Квалификационен курс за оценители на недвижими имоти 1998 г.

 Математическа гимназия  гр.Пазарджик 1969 г.Следдипломна специализация

 Икономически университет – гр.Варна

 Управление на териториалните единици 1986 г.Езици

 Български

 РускиЧленство

 Член на Камарата на независимите оценители в България

 Член на Камарата по геодезияОбласти на практика

  Териториално и селищно устройство, кадастър, оценки и др. Дейности

 Технически експертизи.

 Консултации по ЗУТ, ЗТСУ, ЗКИР.

 Дейности по кадастъра

 Оценки на недвижими имоти и земеделска земя за ипотеки, делби, продажби и др.