Административно право

 

Адвокатска Кантора „Купенов“ осъществява правна защита и съдействие пред административни органи и органи на местното самоуправление, а именно: 

 Процесуално представителство пред държавни и общински органи; 

 Обжалване на наказателни постановления на различни органи; 

 Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред;